Navn: Borettslaget Torshov Kv XVII


Organisasjonsnummer: 111 222 333


Stiftet: 1952


Gårds/bruksnr: 224/13 - 224/14 - 224/15 - 224/16 - 224/17 - 224/18 - 224/19 - 224/20 - 224/21 - 224/127 - 224/129 - 224/131 - 224/133 - 224/135 - 224/137 - 224/139


Bydel: Sagene


Fakturaadresse: Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, c/o fakturamottak OBF  (Lag 0037), Postboks 2730, 7439 Trondheim


Nøkler til hoveddørene: Bestilles fra styret: styret@torshovkvartal17.no


Forsikringsselskap: Gjensidige, polisenummer 89594297