Personvernerklæring for Borettslaget Torshov Kv XVII


Dette boligselskapet benytter standard personvernerklæring for Naborom.

Dersom boligselskapet benytter Cookies utover det som er oppnevnt i standardvilkårene, blir disse tilgjengeliggjort som et eget vedlegg på denne siden. 

Ta kontakt med styret i Borettslaget Torshov Kv XVII ved spørsmål, eller send en e-post til personvern@naborom.no


Se generelle brukervilkår og personvernerklæring for Naborom:

Brukervilkår

Personvernerklæring